Να είσαι ο εαυτός σου, για να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου!

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου, όταν γράφω κάποιο κείμενο, είναι το πως θα αρχίσω και το πως θα τελειώσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κύριο πρόβλημά μου, ήταν ο τίτλος…

Continue Reading
Κλείσιμο